U, de petitionaris

Snelweg A27 niet verbreden

130.600 ondertekeningen

De verbreding van de A27/A12 van 10 naar 14 rijstroken is een achterhaald plan van 12 jaar geleden dat minstens 1.500 miljoen euro gaat kosten. Circa 800 bomen van het bos van Amelisweerd en duizenden bomen langs het tracé zullen sneuvelen. Bewoners van Utrecht willen de A27-verbreding niet.

Petitie

Wij

inwoners van Utrecht en medestanders

 

constateren dat:

  • Al jaren wordt er gesproken over de A27-verbreding
  • In 2020 besloot het kabinet dit toch te doen
  • Bewoners willen niet dat de A27 verbreed gaat worden

 

en verzoeken

stop de verbreding van de A27.

Het antwoord

Petitie 1 juni aangeboden aan Tweede Kamerleden

Op dat moment was de petitie ondertekend door maar liefst 130.540 mensen Agnes Mulder (CDA) nam de petitie in ontvangst en negen fracties gaven acte de presence in dit kwartier: VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PvdD, BBB, D66 en Volt. Dit moest allemaal on-line via een videoverbinding. Marijke van Zoelen van de Kerngroep benadrukte nogmaals dat de verbreding in het geheel niet nodig is. En eindigde met dit appel op de Kamerleden:

Demissionair minister van Nieuwenhuizen tekende 17 november 2020 het oude Tracébesluit opnieuw. Ze gaf er daarbij blijk van geen enkel gevoel te hebben voor deze tijd met een ongekend stikstof-, natuur- en klimaatcrisis, met de coronacrisis waardoor thuiswerken echt een blijvertje wordt. Wij vragen u om u wel rekenschap te geven van dit tijdsgewricht en concreet vragen wij:

  • Trek het huidige Tracébesluit in
  • Zet in andere oplossingen zoals op 80 km max op de ring, op spreiding van het verkeer over de dag door het stimuleren van thuiswerken.
  • Zet in op een andere verkeerskundige oplossing binnen de bak bij Amelisweerd.

Demonstratie buiten het Binnenhof Binnen was de aanbieding van de petitie in volle gang. Buiten zetten zo’n vijftien demonstranten op de Hofplaats bij de Tweede Kamer deze actie kracht bij met vlaggen, een spandoek, leuzen en muziek. Géén verbreding, geen kap van monumentale bomen en hoogste tijd voor een nieuwe visie op de aanpak van onze mobiliteit en infrastructuur. Na afloop van de digitale petitieaanbieding kwamen meerdere Kamerleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, plus de fractiemedewerker van Bij1, de demonstranten hun steun betuigen. ‘Het gaat niet door hoor, die verbreding,’ zo stak Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hen een hart onder de riem. Als het aan Saskia Kluit, GroenLinks Eerste Kamer, Kauthar Bouchallikth, Tweede Kamer Groenlinks met infrastructuur in haar portefeuille, Eva van Esch en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, en Jasper van Dijk van de SP ligt, komt de vermaledijde verbreding er niet. En kunnen we blijven genieten van het bos van Amelisweerd.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-06-2021 
Status:
Gesloten 
Organisatie:
KRU | Kerngroep Ring Utrecht 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

NRC: Utrecht presenteert alternatief voor verbreding A27 Amelisweerd: geen sloop natuur, verlaging maximumsnelheid

De plannen voor de snelwegverbreding zorgen al lange tijd voor protesten omdat voor de uitvoering honderden bomen uit het historische Amelisweerd moeten worden gekapt. Een alternatief plan moet dit voorkomen.

+Lees meer...
21-12-2023

Petitie 1 juni aangeboden aan Tweede Kamerleden

Op dat moment was de petitie ondertekend door maar liefst 130.540 mensen Agnes Mulder (CDA) nam de petitie in ontvangst en negen fracties gaven acte de presence in dit kwartier: VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PvdD, BBB, D66 en Volt. Dit moest allemaal on-line via een videoverbinding.

+Lees meer...

Marijke van Zoelen van de Kerngroep benadrukte nogmaals dat de verbreding in het geheel niet nodig is. En eindigde met dit appel op de Kamerleden:

Demissionair minister van Nieuwenhuizen tekende 17 november 2020 het oude Tracébesluit opnieuw. Ze gaf er daarbij blijk van geen enkel gevoel te hebben voor deze tijd met een ongekend stikstof-, natuur- en klimaatcrisis, met de coronacrisis waardoor thuiswerken echt een blijvertje wordt. Wij vragen u om u wel rekenschap te geven van dit tijdsgewricht en concreet vragen wij:

  • Trek het huidige Tracébesluit in
  • Zet in andere oplossingen zoals op 80 km max op de ring, op spreiding van het verkeer over de dag door het stimuleren van thuiswerken.
  • Zet in op een andere verkeerskundige oplossing binnen de bak bij Amelisweerd.

Demonstratie buiten het Binnenhof Binnen was de aanbieding van de petitie in volle gang. Buiten zetten zo’n vijftien demonstranten op de Hofplaats bij de Tweede Kamer deze actie kracht bij met vlaggen, een spandoek, leuzen en muziek. Géén verbreding, geen kap van monumentale bomen en hoogste tijd voor een nieuwe visie op de aanpak van onze mobiliteit en infrastructuur. Na afloop van de digitale petitieaanbieding kwamen meerdere Kamerleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, plus de fractiemedewerker van Bij1, de demonstranten hun steun betuigen. ‘Het gaat niet door hoor, die verbreding,’ zo stak Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hen een hart onder de riem. Als het aan Saskia Kluit, GroenLinks Eerste Kamer, Kauthar Bouchallikth, Tweede Kamer Groenlinks met infrastructuur in haar portefeuille, Eva van Esch en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, en Jasper van Dijk van de SP ligt, komt de vermaledijde verbreding er niet. En kunnen we blijven genieten van het bos van Amelisweerd.

06-06-2021

Kerngroep Ring Utrecht overhandigt dinsdag 1 juni petitie aan Tweede Kamer

Petitie tegen verbreding A27 meer dan 130.000 maal ondertekend

Dinsdag 1 juni a.s. overhandigt Marijke van Zoelen, secretaris Kerngroep Ring Utrecht, de petitie tegen de verbreding van de A27 en de kap van bomen in Amelisweerd aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Zoals in coronatijd gebruikelijk vindt deze overhandiging digitaal plaats.

+Lees meer...

Daarnaast zal in Den Haag een delegatie van bewoners uit Utrecht bij het Kamergebouw ter ondersteuning met spandoeken aanwezig zijn. Om 13.15 uur wordt de petitie aangeboden aan Agnes Mulder, voorzitter van de Kamercommissie. Dit is te volgen via een livestream, via deze link. Deze gaat van start op het moment dat de aanbieding begint om 13.15 uur.

De petitie startte als persoonlijk initiatief van een betrokken bewoner en is in overleg voortgezet door de Kerngroep. De buitengewone weerklank is mede een gevolg van de respons op een Zembla uitzending van 18 februari en een op youtube geplaatst spoken word gedicht van bekende Utrechters. Maar bovenal toont het binnen luttele maanden bereikte aantal van meer dan 130.000 ondertekenaars hoe gehecht inwoners van Utrecht en uit de regio, zijn aan het landgoed Amelisweerd, daarbij ondersteund door talloze mensen uit de rest van het land. En ook hoeveel onbegrip een anderhalf miljard kostend plan voor een verbreding naar 14 rijstroken in deze tijd teweeg brengt.

In een brief (pdf) en een bijgaand dossier (pdf) zijn de Kamerleden de afgelopen weken op de hoogte gebracht van onze argumenten tegen de verbreding van de Ring Utrecht.

Deze week is de Kamercommissie tevens op de hoogte gesteld van een brief van de Europese Commissie (pdf). De brief maakt duidelijk dat de Commissie de procedure bij de Raad van State met belangstelling te volgt en laat zien dat de Commissie, verwijzend naar het advies van de commissie Remkes, van oordeel is dat het stikstofprobleem niet is op te lossen met juridische listen of boekhoudkundige trucs. Deze opmerkingen maakt de Commissie naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State over de A15. Het Rijk baseert zich in het Tracébesluit voor de Ring Utrecht op dezelfde methodiek.

Links:

25-04-2021